טיקטים 360 – ירון צחר – 18625

קוד: TKTM360
מתאריך: 31/01/2018 עד 30/04/2019
קטגוריה:

טיקטים 360⁰ – השירות שנותן לכם את ההגנה המקסימלית לנסיעה שלכם

שימו לב – טיקטים 360 הינו שירות הניתן לרכישה בתשלום. את השירות ניתן לרכוש עד שבעה ימים לאחר רכישת החבילה, וכל עוד תאריך הנסיעה אינו תוך שבועיים מיום הרכישה. רק לקוחות שרכשו את השירות וקיבלו אישור בכתב על רכישתו ואישורו ייהנו ממנו.

למען הסר ספק, התנאים המפורטים תחת סעיף זה הם תנאי שירות טיקטים 360 ואינם חלים על חבילות שאינן כוללות את השירות. לחבילות אלה תקפים תנאי השירות הרגילים של טיקטים.

הרוכשים חבילת תיירות “טיקטים °360” ייהנו מהתנאים הבאים:

  1. החזר מלא ללקוחות הרוכשים חבילות הכוללות טיסות, במקרה של ביטול של אירוע בחו”ל או דחייתו על ידי מארגניו בכפוף לתנאים להלן. במקרים בהם האירוע אליו נוסעים התבטל או מועדו השתנה באופן שאינו מאפשר השתתפות בו במסגרת החבילה המקורית – הלקוחות ייהנו מהחזר מלא עבור החבילה כולה וללא השתתפות עצמית והכל כמפורט להלן.
  2. החזר של 80% מעלות החבילה הכוללת טיסות עבור כל ביטול מכל סיבה שהיא שביוזמת הלקוח עד 12 שעות בטרם יציאת הטיסה.
  3. קו חירום בעברית הפעיל 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, 365 ימים בשנה.

לפי הפירוט הבא:

החזר מלא במקרה של ביטול או דחיית אירוע בחו”ל

החזר מלא יינתן ללקוחות המעוניינים לבטל את נסיעתם במקרה של ביטול האירוע בחו”ל או שינוי מועדו ובלבד שכל ארבעת התנאים הבאים מתקיימים יחדיו:

  1. הלקוח רכש מאייטרוול חבילה הכוללת טיסות.
  2. השינוי  נעשה בטרם יציאת הנוסעים לחו”ל (בין אם נתקבלה עליו הודעה מאייטרוול ובין אם לאו).
  3. הלקוח הודיע לאייטרוול בכתב על רצונו לבטל את החבילה בטרם היציאה מהארץ.
  4. ניתן אישור החברה המבטחת.

​במידה והאירוע בוטל או נדחה לאחר יציאת הטיסה מישראל, או במידה ולא התקבלה הודעה על בקשת הביטול, יינתן החזר עבור הכרטיסים המבוטלים בלבד או כרטיסים חלופיים, לפי החלטת הפקת האירוע או ספק הכרטיסים המקומי.

במידה והלקוח מבקש לממש את נסיעתו (דהיינו לנצל את כרטיסי הטיסה והמלון) מבלי להשתתף באירוע שבוטל/נדחה, ניתן יהיה לקבל החזר עבור כרטיסי האירוע בלבד או כרטיסים חלופיים, לפי החלטת הפקת האירוע או ספק הכרטיסים המקומי.

​למען הסר ספק, בכל מקרה של קבלת החזר עבור כרטיס לאירוע שבוטל/נדחה גובה ההחזר יהיה תלוי בהחלטת הספק המקומי ועשוי להיות הערך הנקוב על גבי הכרטיס בלבד ולא מחירו בפועל.

חשוב לציין – אירוע מבוטל או נדחה הוא אירוע שהתקבלה בגינו הודעת ביטול רשמית על ידי הפקת האירוע. שמועות, כתבות, הודעות בכלי תקשורת, הסקה מביטול אירועים קודמים או כל ידיעה שאינה מבוססת ומקורה אינו בהפקה הרשמית או שקיבלה את אישור מאייטרוול, אינה נחשבת כביטול האירוע או כסימן מקדים לביטול אירוע.

החזר בגין ביטול או דחיית אירוע לא יינתן לאירועים שבוטלו או נדחו בגין אחת מהסיבות הבאות כולל אך לא מוגבל: הונאה או רמייה / חדלות פירעון של מארגני האירוע / כישלון פיננסי של האירוע או חוסר עניין, אירוע מלחמתי, מרידה או מהומות אזרחיות, סגר או אישור כניסות למדינת היעד מכל סיבה שהיא. נזקי קרינה רדיואקטיבית או רעלים אחרים, זיהום אוויר או מקורות מים או זיהום סביבתי קשה אחר וחשש או איום בשימוש בלוחמה ביולוגית או כימית במדינת היעד.

​שימו לב – אייטרוול טים עושה כל הניתן להתעדכן מול ספקיה ומול ההפקות בשינויים בלוחות הזמנים ובזמינות האירועים בחו”ל. יחד עם זאת, לעיתים הודעות לאירועים גדולים מתפרסמות רק לגורמים מקומיים בארץ היעד או שאינם מובאים לידיעת מאייטרוול באופן פרטני. מאייטרוול ממליצה לכלל לקוחותיה להתעדכן בטרם היציאה לחו”ל על שינויים במועד או במיקום האירוע, דרך אתר האינטרנט של האמן או מארגני תחרויות ספורט ובאמצעי התקשורת השונים. בכל מקרה של חשש מביטול או דחייה יש לפנות מידית למוקד טיקטים לברור נוסף ולאימות הידיעה. החזר עקב ביטול חבילה במקרה של דחייה או ביטול אירוע בחו”ל ייעשה רק במקרה שהחבילה בוטלה על ידי הרוכש טרם היציאה מהארץ. לא ניתן יהיה לספק לרוכשים החזר בדיעבד בגין אירוע שבוטל ולא הובא לידיעת מאייטרוול כנדרש ומבעוד מועד, בטרם יציאת הלקוח את הארץ.

​הודעה על ביטול יש להעביר לכתובת הבאה: cs@ticketim.co.il ולקבל אישור על קבלתה לאחר השליחה ממוקד מאייטרוול.

ביטול חבילה מכל סיבה

שירות Trip Guaranty, בשיתוף חברת הביטוח הפניקס ואייטרוול מאפשרים ללקוחות ואייטרוול, הנרשמים לשירות, לבטל את נסיעתם מכל סיבה ולקבל החזר בסך 80% מעלות הכוללת של החבילה, וזאת בהתקיים שלושת התנאים הבאים יחדיו:

  1. החבילה כוללת טיסות.
  2. החבילה נרכשה מעל לשבועיים טרם היציאה מהארץ וההודעה על הביטול נעשתה עד 12 שעות טרם היציאה מהארץ.
  3. הביטול נעשה מיוזמת הלקוח ולא עקב גורמים שאינם ביוזמת הלקוח (כגון, ביטול טיסה – במקרה שכזה תהיה האחריות להחזרים על גבי הגורם המבטל).

למען הסר ספק, ביטול ביוזמת הלקוח יכול להיעשות מכל סיבה, מבלי הצורך לפרטה או לספק מסמכים והכל בהתאם לתנאי הפוליסה המצ”ב.

כל הנוסעים הרשומים בחבילה מבוטחים וניתן לבטל את נסיעת כל הנוסעים או חלקם. במידה וקיימים שירותים משותפים (לדוגמא, שני נוסעים בוטחו, אחד מבטל, אך השני עדיין עושה שימוש בחדר המלון) – יוחזרו 80% מעלות הרכיבים שבוטלו בפועל.

חשוב לציין – חבילות שנרכשו ברגע האחרון (דהיינו, שבועיים או פחות לפני מועד היציאה מהארץ) אינן מאפשרות ביטול מכל סיבה ודמי הביטול עליהן מלא, כלומר, לא ניתן להבטיח כל החזר במקרה של ביטול. יחד עם זאת, מאייטרוול מתחייבת לעשות כל הניתן על מנת לסייע ללקוחותיה לפני משורת הדין מול הספקים המקומיים ותעשה מירב המאמצים לאפשר החזרים כלשהם במקרים אלה.

הודעה על ביטול יש להעביר עד 12 שעות לפני מועד יציאת הטיסה לכתובת הבאה: cs@ticketim.co.il ולקבל אישור על קבלתה לאחר השליחה ממוקד מאייטרוול.

לפרטי הפוליסה המלאה יש להקיש על הקישור הבא

מוקד חירום טיקטים – תמיכה 24/7

אנו מאייטרוול מאמינים שהשירות לא מסתיים עם סגירת המשרד. טיסות יוצאות בשעות הקטנות של הלילה, צ’ק אין במלונות נעשה גם בסופי שבוע ואירועים נערכים בדרך כלל מחוץ לשעות הפעילות בישראל.

לשם כך אנו מפעילים עבורכם את מוקד החירום של אייטרוול, המאויש 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, 365 ימים בשנה. תוכלו לפנות אל המוקד בכל מקרה חירום שעשוי להתעורר בטרם היציאה מהארץ או בזמן השהייה בחו”ל. נציג דובר עברית יענה לכם  ויספק “עזרה ראשונה” על מנת שתוכלו להמשיך את חופשתכם באופן תקין.

מוקד החירום של מאייטרוול: *3120 או 03-5663120 בשעות הפעילות, או 077-4030876 לאחר שעות פעילות.

במקרה בו אירע מקרה לא צפוי כלשהו, חובת הלקוח ליצור קשר עם מוקד החרום של מאייטרוול ללא שהות, לפעול על פי הנחיית הנציג ובהתאם להוראותיו על מנת לפתור אותו.

נדגיש כי עצם הפנייה למוקד החרום אינה מזכה בהחזר או בפיצוי וכי לא יינתנו החזרים ו/או פיצויים על מקרים שטופלו בהצלחה על ידי המוקד ו/או על מקרים שלא דווחו למוקד בזמן אמת או דווחו בדיעבד.

לקוח שלא פנה למוקד החירום בזמן אמת במקרה של תקלה ו/או תלונה וכיוצ”ב יהיה מנוע מדרישת פיצוי ו/או תביעה במקרה של תקלה כאמור.

 

כרטיסים
המחיר לאדם - יש להוסיף לסל הקניות ולמלא את הפרטים
בית המלון
כלול בחבילה
שדרג מלון

מחיר ליחיד בחדר זוגי: 38

נגישות